EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Semestr letni 2017/2018

Nazwy grup wykładowych

Naz­wa Gru­pyWy­działKie­runekPoziomTrybSe­mestrRoz­kładWy­kaz przed­mio­tów
Adm-A2z Wydział Administracji i Ekonomii Administracja Studia I stop­nia studia niestacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Adm-A4z Wydział Administracji i Ekonomii Administracja Studia I stop­nia studia niestacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Adm-A6z, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Administracji i Ekonomii Administracja Studia I stop­nia studia niestacjonarne 6 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Adm-AII-2z Wydział Administracji i Ekonomii Administracja Studia II stop­nia studia niestacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Adm-AII-4z, 5 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Administracji i Ekonomii Administracja Studia II stop­nia studia niestacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
BW-B2z Wydział Administracji i Ekonomii Bezpieczeństwo wewnętrzne Studia I stop­nia studia niestacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
BW-B4z Wydział Administracji i Ekonomii Bezpieczeństwo wewnętrzne Studia I stop­nia studia niestacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
BW-B6z Wydział Administracji i Ekonomii Bezpieczeństwo wewnętrzne Studia I stop­nia studia niestacjonarne 6 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Fiz-F2d Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Studia I stop­nia studia stacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Fiz-F4d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Studia I stop­nia studia stacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Fiz-F6d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Studia I stop­nia studia stacjonarne 6 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-POW4z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-POW6z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 6 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-R2z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-U2z, 4 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia II stop­nia studia niestacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-UPOW4z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia II stop­nia studia niestacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-UPRPS4z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia II stop­nia studia niestacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-UTP4z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia II stop­nia studia niestacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-UZEW2z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia II stop­nia studia niestacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-ZEW4z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-ZEW6z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 6 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-ZewiOD2z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-ZewiOD4z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-G2d, 11 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia I stop­nia studia stacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-G4d, 15 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia I stop­nia studia stacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-G6d, 7 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia I stop­nia studia stacjonarne 6 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-U4d, 13 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia II stop­nia studia stacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-UA2d, 12 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia II stop­nia studia stacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-UB2d, 14 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia II stop­nia studia stacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Rat-R2d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo medyczne Studia I stop­nia studia stacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Rat-R4d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo medyczne Studia I stop­nia studia stacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Rat-R6d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo medyczne Studia I stop­nia studia stacjonarne 6 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Zrz-L6z Wydział Administracji i Ekonomii Zarządzanie Studia I stop­nia studia niestacjonarne 6 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Zrz-M6z Wydział Administracji i Ekonomii Zarządzanie Studia I stop­nia studia niestacjonarne 6 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Zrz-Z2z Wydział Administracji i Ekonomii Zarządzanie Studia I stop­nia studia niestacjonarne 2 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Zrz-Z4z Wydział Administracji i Ekonomii Zarządzanie Studia I stop­nia studia niestacjonarne 4 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Zrz-Z6z Wydział Administracji i Ekonomii Zarządzanie Studia I stop­nia studia niestacjonarne 6 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,026161 sekund