EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Semestr zimowy 2017/2018

Nazwy grup wykładowych

Naz­wa Gru­pyWy­działKie­runekPoziomTrybSe­mestrRoz­kładWy­kaz przed­mio­tów
Adm-A1z, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Administracji i Ekonomii Administracja Studia I stop­nia studia niestacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Adm-A3z Wydział Administracji i Ekonomii Administracja Studia I stop­nia studia niestacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Adm-A5z, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Administracji i Ekonomii Administracja Studia I stop­nia studia niestacjonarne 5 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Adm-AII-1z Wydział Administracji i Ekonomii Administracja Studia II stop­nia studia niestacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Adm-AII-3z, 5 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Administracji i Ekonomii Administracja Studia II stop­nia studia niestacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
BW-B1z Wydział Administracji i Ekonomii Bezpieczeństwo wewnętrzne Studia I stop­nia studia niestacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
BW-B3z Wydział Administracji i Ekonomii Bezpieczeństwo wewnętrzne Studia I stop­nia studia niestacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
BW-B5z Wydział Administracji i Ekonomii Bezpieczeństwo wewnętrzne Studia I stop­nia studia niestacjonarne 5 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Fiz-F1d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Studia I stop­nia studia stacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Fiz-F3d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Studia I stop­nia studia stacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Fiz-F5d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Studia I stop­nia studia stacjonarne 5 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-POW3z Wydział Pedagogiki Pedagogika (Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) Studia I stop­nia studia niestacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-POW5z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 5 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-R1z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-R3z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-U1z, 4 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia II stop­nia studia niestacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-UPOW3z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia II stop­nia studia niestacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-UPRPS3z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia II stop­nia studia niestacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-UTP3z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia II stop­nia studia niestacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-ZEW3z Wydział Pedagogiki Pedagogika (Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna) Studia I stop­nia studia niestacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Ped-ZEW5z Wydział Pedagogiki Pedagogika Studia I stop­nia studia niestacjonarne 5 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-G1d, 11 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia I stop­nia studia stacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-G3d, 15 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia I stop­nia studia stacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-G5d, 7 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia I stop­nia studia stacjonarne 5 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-G7d, 7 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia I stop­nia studia stacjonarne 7 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-U3d, 13 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia II stop­nia studia stacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-UA1d, 12 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia II stop­nia studia stacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Pie-UB1d, 14 grup ćwi­cze­nio­wych Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia II stop­nia studia stacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Rat-R1d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo medyczne Studia I stop­nia studia stacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Rat-R3d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo medyczne Studia I stop­nia studia stacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Rat-R5d, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo medyczne Studia I stop­nia studia stacjonarne 5 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Zrz-L5z Wydział Administracji i Ekonomii Zarządzanie Studia I stop­nia studia niestacjonarne 5 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Zrz-M5z Wydział Administracji i Ekonomii Zarządzanie Studia I stop­nia studia niestacjonarne 5 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Zrz-Z1z Wydział Administracji i Ekonomii Zarządzanie Studia I stop­nia studia niestacjonarne 1 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Zrz-Z3z, 2 gru­py ćwi­cze­nio­we Wydział Administracji i Ekonomii Zarządzanie Studia I stop­nia studia niestacjonarne 3 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Zrz-Z5z Wydział Administracji i Ekonomii Zarządzanie Studia I stop­nia studia niestacjonarne 5 HTML format HTML OpenDocument format ODT HTML format HTML
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,025285 sekund