EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Zajęcia na kierunku "Administracja" Studia I stopnia. Grupa A5z. Semestr zimowy 2017/2018

wydruk: 22 listopad 2017, środa (https://swod.dyndns.org)
dzieńgodzinyil c1 (AP) c2 (AS)
16 wrzesień
2017 sobota
08:00
–10:25
3 Podstawy prawa i postępowania skarbowego wykład, dr Paweł Galiński 07L (Lotnicza 2. Aula)
10:40
–14:05
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 217L (Lotnicza 2)
14:10
–17:35
4 Podstawy gospodarki nieruchomościami wykład, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 214L (Lotnicza 2) Podstawy prawa i postępowania skarbowego wykład, dr Paweł Galiński 213L (Lotnicza 2)
17 wrzesień
2017 niedziela
08:00
–11:25
4 Zamówienia publiczne konwersatorium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2)
11:30
–14:55
4 Podstawy gospodarki nieruchomościami wykład, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 316L (Lotnicza 2) Podstawy prawa i postępowania skarbowego wykład, dr Paweł Galiński 315L (Lotnicza 2)
29 wrzesień
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 315L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
Seminarium licencjackie seminarium, dr Miłosz Kaczyński 303L (Lotnicza 2), grupa: s4
18:40
–20:15
2 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 315L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
30 wrzesień
2017 sobota
11:30
–14:55
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 213L (Lotnicza 2)
15:00
–18:25
4 Struktura i zadania administracji skarbowej konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 214L (Lotnicza 2)
01 październik
2017 niedziela
08:00
–11:25
4 Zachowania organizacyjne wykład, dr Izabela Seredocha 10L (Lotnicza 2. Aula)
11:30
–14:55
4 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład, dr Henryk Horbaczewski 304L (Lotnicza 2)
06 październik
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium licencjackie seminarium, dr Miłosz Kaczyński 302L (Lotnicza 2. Pracownia), grupa: s4
13 październik
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 315L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
Seminarium licencjackie seminarium, dr Miłosz Kaczyński 303L (Lotnicza 2), grupa: s4
18:40
–20:15
2 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 315L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
14 październik
2017 sobota
08:50
–12:15
4 Zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych konwersatorium, dr Izabela Seredocha 213L (Lotnicza 2)
12:20
–15:45
4 Zachowania organizacyjne wykład, dr Izabela Seredocha 10L (Lotnicza 2. Aula)
16:00
–19:25
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 217L (Lotnicza 2)
15 październik
2017 niedziela
08:00
–08:45
1 Podstawy prawa i postępowania skarbowego wykład, dr Paweł Galiński 09L (Lotnicza 2. Aula)
08:50
–11:25
3 Zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych konwersatorium, dr Izabela Seredocha 316L (Lotnicza 2) Podstawy prawa i postępowania skarbowego wykład, dr Paweł Galiński 09L (Lotnicza 2. Aula)
11:30
–13:05
2 Zamówienia publiczne konwersatorium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 303L (Lotnicza 2)
13:20
–16:45
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 217L (Lotnicza 2)
20 październik
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium licencjackie seminarium, dr Miłosz Kaczyński 302L (Lotnicza 2. Pracownia), grupa: s4
27 październik
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium licencjackie seminarium, dr Miłosz Kaczyński 303L (Lotnicza 2), grupa: s4
28 październik
2017 sobota
08:00
–08:45
1 Podstawy gospodarki nieruchomościami wykład, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 303L (Lotnicza 2)
08:50
–11:25
3 Podstawy gospodarki nieruchomościami wykład, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 303L (Lotnicza 2) Struktura i zadania administracji skarbowej konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 213L (Lotnicza 2)
11:30
–14:55
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 213L (Lotnicza 2)
16:50
–20:15
4 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład, dr Henryk Horbaczewski 11L (Lotnicza 2. Aula)
29 październik
2017 niedziela
08:00
–11:25
4 Metodologia badania administracji konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 303L (Lotnicza 2)
11:30
–14:55
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 217L (Lotnicza 2)
15:00
–18:25
4 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład, dr Henryk Horbaczewski 07L (Lotnicza 2. Aula)
03 listopad
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium licencjackie seminarium, dr Miłosz Kaczyński 303L (Lotnicza 2), grupa: s4
17 listopad
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 304L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
Seminarium licencjackie seminarium, dr Miłosz Kaczyński 303L (Lotnicza 2), grupa: s4
18:40
–20:15
2 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 304L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
18 listopad
2017 sobota
10:40
–14:05
4 Zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych konwersatorium, dr Izabela Seredocha 213L (Lotnicza 2)
14:10
–16:45
3 Zachowania organizacyjne wykład, dr Izabela Seredocha 10L (Lotnicza 2. Aula)
16:50
–19:25
3 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład, dr Henryk Horbaczewski 10L (Lotnicza 2. Aula)
19 listopad
2017 niedziela
08:00
–09:35
2 Zamówienia publiczne konwersatorium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 205L (Lotnicza 2)
09:40
–13:05
4 Podstawy gospodarki nieruchomościami wykład, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 316L (Lotnicza 2)
13:20
–16:45
4 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład, dr Henryk Horbaczewski 304L (Lotnicza 2)
16:50
–20:15
4 Metodologia badania administracji konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 11L (Lotnicza 2. Aula)
01 grudzień
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 304L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
Seminarium licencjackie seminarium, dr Miłosz Kaczyński 303L (Lotnicza 2), grupa: s4
18:40
–20:15
2 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 304L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
02 grudzień
2017 sobota
10:40
–12:15
2 Metodologia badania administracji konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 303L (Lotnicza 2)
12:20
–15:45
4 Zachowania organizacyjne wykład, dr Izabela Seredocha 304L (Lotnicza 2)
16:00
–19:25
4 Struktura i zadania administracji skarbowej konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 214L (Lotnicza 2)
03 grudzień
2017 niedziela
08:00
–09:35
2 Struktura i zadania administracji skarbowej konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 213L (Lotnicza 2)
09:40
–11:25
2 Zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych konwersatorium, dr Izabela Seredocha 303L (Lotnicza 2) Struktura i zadania administracji skarbowej konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 213L (Lotnicza 2)
11:30
–13:05
2 Zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych konwersatorium, dr Izabela Seredocha 303L (Lotnicza 2)
13:20
–14:55
2 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład, dr Henryk Horbaczewski 11L (Lotnicza 2. Aula)
15:00
–17:35
3 Zachowania organizacyjne wykład, dr Izabela Seredocha 07L (Lotnicza 2. Aula)
17:40
–19:25
2 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład, dr Henryk Horbaczewski 07L (Lotnicza 2. Aula)
15 grudzień
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 315L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
Seminarium licencjackie seminarium, dr Miłosz Kaczyński 303L (Lotnicza 2), grupa: s4
18:40
–20:15
2 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 315L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
16 grudzień
2017 sobota
08:00
–10:25
3 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład, dr Henryk Horbaczewski 205L (Lotnicza 2)
10:40
–12:15
2 Zamówienia publiczne konwersatorium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 213L (Lotnicza 2)
12:20
–15:45
4 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład, dr Henryk Horbaczewski 205L (Lotnicza 2)
16:00
–17:35
2 Podstawy prawa i postępowania skarbowego wykład, dr Paweł Galiński 303L (Lotnicza 2)
17 grudzień
2017 niedziela
08:00
–11:25
4 Metodologia badania administracji konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 304L (Lotnicza 2)
11:30
–14:55
4 Podstawy gospodarki nieruchomościami wykład, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 213L (Lotnicza 2)
15:00
–18:25
4 Zamówienia publiczne konwersatorium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 213L (Lotnicza 2)
19 styczeń
2018 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 315L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
Seminarium licencjackie seminarium, dr Miłosz Kaczyński 303L (Lotnicza 2), grupa: s4
18:40
–20:15
2 Seminarium licencjackie seminarium, dr Henryk Horbaczewski 315L (Lotnicza 2), grupa: s1
Seminarium licencjackie seminarium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 316L (Lotnicza 2), grupa: s2
Seminarium licencjackie seminarium, dr Paweł Galiński 313L (Lotnicza 2), grupa: s3
20 styczeń
2018 sobota
08:00
–11:25
4 Zamówienia publiczne konwersatorium, dr Włodzimierz Gawrylczyk 304L (Lotnicza 2)
11:30
–14:05
3 Zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych konwersatorium, dr Izabela Seredocha 316L (Lotnicza 2) Struktura i zadania administracji skarbowej konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 213L (Lotnicza 2)
14:10
–17:35
4 Podstawy gospodarki nieruchomościami wykład, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 316L (Lotnicza 2)
21 styczeń
2018 niedziela
08:50
–12:15
4 Metodologia badania administracji konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 316L (Lotnicza 2)
12:20
–14:55
3 Podstawy gospodarki nieruchomościami wykład, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 316L (Lotnicza 2)
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,118904 sekund