EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Zajęcia na kierunku "Administracja" Studia II stopnia. Grupa AII-3z. Semestr zimowy 2017/2018

wydruk: 22 listopad 2017, środa (https://swod.dyndns.org)
dzieńgodzinyil c1 (AP) c2 (ASF) c3 (ZP) c4 (ABW) c5 (AOZ)
16 wrzesień
2017 sobota
08:50
–12:15
4 Publiczne prawo konkurencji wykład, dr Włodzimierz Gawrylczyk 304L (Lotnicza 2)
12:20
–14:05
2 Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną konwersatorium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 304L (Lotnicza 2)
15:00
–17:35
3 Transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego konwersatorium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 304L (Lotnicza 2)
17:40
–20:15
3 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 304L (Lotnicza 2), grupa: j3
17 wrzesień
2017 niedziela
08:00
–11:25
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 217L (Lotnicza 2), grupa: j1
11:30
–14:55
4 Publiczne prawo konkurencji wykład, dr Włodzimierz Gawrylczyk 10L (Lotnicza 2. Aula)
15:00
–17:35
3 Zasady podziału środków publicznych konwersatorium, dr Paweł Galiński 304L (Lotnicza 2) Transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego konwersatorium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 205L (Lotnicza 2)
17:40
–18:25
1 Zasady podziału środków publicznych konwersatorium, dr Paweł Galiński 304L (Lotnicza 2)
29 wrzesień
2017 piątek
16:00
–20:15
5 Seminarium magisterskie seminarium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 213L (Lotnicza 2), grupa: s4
30 wrzesień
2017 sobota
08:00
–10:25
3 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 217L (Lotnicza 2), grupa: j2
10:40
–11:25
1 Praktyka specjalnościowa - spotkanie organizacyjne ćwiczenia, dr Miłosz Kaczyński 304L (Lotnicza 2)
11:30
–14:55
4 Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 304L (Lotnicza 2)
15:00
–17:35
3 Zasady podziału środków publicznych konwersatorium, dr Paweł Galiński 304L (Lotnicza 2) Transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego konwersatorium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 205L (Lotnicza 2)
17:40
–18:25
1 Zasady podziału środków publicznych konwersatorium, dr Paweł Galiński 304L (Lotnicza 2)
01 październik
2017 niedziela
08:50
–11:25
3 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 214L (Lotnicza 2), grupa: j3
11:30
–14:55
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 214L (Lotnicza 2), grupa: j2
15:00
–18:25
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 214L (Lotnicza 2), grupa: j1
13 październik
2017 piątek
16:00
–20:15
5 Seminarium magisterskie seminarium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 213L (Lotnicza 2), grupa: s4
Seminarium magisterskie seminarium, dr Hubert Kołodziejski 08L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s7
27 październik
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium magisterskie seminarium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 10L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s1
Seminarium magisterskie seminarium, dr Izabela Seredocha 217L (Lotnicza 2), grupa: s5
18:40
–20:15
2 Seminarium magisterskie seminarium, dr Izabela Seredocha 217L (Lotnicza 2), grupa: s5
28 październik
2017 sobota
08:00
–11:25
4 Zarządzanie publiczne konwersatorium, dr Izabela Seredocha 07L (Lotnicza 2. Aula)
11:30
–14:55
4 Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną konwersatorium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 07L (Lotnicza 2. Aula)
15:00
–18:25
4 Zasady podziału środków publicznych konwersatorium, dr Paweł Galiński 213L (Lotnicza 2) Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 214L (Lotnicza 2) Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 214L (Lotnicza 2)
19:30
–20:15
1 Zasady podziału środków publicznych konwersatorium, dr Paweł Galiński 213L (Lotnicza 2)
29 październik
2017 niedziela
08:00
–11:25
4 Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 205L (Lotnicza 2)
11:30
–14:55
4 Zarządzanie publiczne konwersatorium, dr Izabela Seredocha 07L (Lotnicza 2. Aula)
15:00
–17:35
3 Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 10L (Lotnicza 2. Aula) Transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego konwersatorium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 205L (Lotnicza 2) Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 10L (Lotnicza 2. Aula)
03 listopad
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium magisterskie seminarium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 10L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s1
17 listopad
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium magisterskie seminarium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 10L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s1
Seminarium magisterskie seminarium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 213L (Lotnicza 2), grupa: s4
Seminarium magisterskie seminarium, dr Izabela Seredocha 09L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s5
18:40
–20:15
2 Seminarium magisterskie seminarium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 213L (Lotnicza 2), grupa: s4
Seminarium magisterskie seminarium, dr Izabela Seredocha 09L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s5
18 listopad
2017 sobota
10:40
–14:05
4 Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 09L (Lotnicza 2. Aula) Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 09L (Lotnicza 2. Aula)
14:10
–16:45
3 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 213L (Lotnicza 2), grupa: j2
17:40
–19:25
2 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 213L (Lotnicza 2), grupa: j2
19 listopad
2017 niedziela
09:40
–11:25
2 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 217L (Lotnicza 2), grupa: j1
11:30
–13:05
2 Ochrona praw człowieka konwersatorium, dr Jarosław Zawrot 09L (Lotnicza 2. Aula)
15:00
–17:35
3 Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 07L (Lotnicza 2. Aula) Transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego konwersatorium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 205L (Lotnicza 2) Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 07L (Lotnicza 2. Aula)
17:40
–18:25
1 Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 07L (Lotnicza 2. Aula) Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 07L (Lotnicza 2. Aula)
24 listopad
2017 piątek
16:00
–20:15
5 Seminarium magisterskie seminarium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 10L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s1
Seminarium magisterskie seminarium, dr Izabela Seredocha 09L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s5
Seminarium magisterskie seminarium, dr Hubert Kołodziejski 08L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s7
25 listopad
2017 sobota
08:50
–11:25
3 Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 304L (Lotnicza 2) Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 304L (Lotnicza 2)
11:30
–14:55
4 Ochrona praw człowieka konwersatorium, dr Jarosław Zawrot 11L (Lotnicza 2. Aula)
15:00
–17:35
3 Zarządzanie publiczne konwersatorium, dr Izabela Seredocha 11L (Lotnicza 2. Aula)
17:40
–19:25
2 System ochrony zdrowia konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 11L (Lotnicza 2. Aula)
26 listopad
2017 niedziela
08:00
–11:25
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 213L (Lotnicza 2), grupa: j2
11:30
–14:55
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 213L (Lotnicza 2), grupa: j1
15:00
–18:25
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 213L (Lotnicza 2), grupa: j3
01 grudzień
2017 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium magisterskie seminarium, dr Izabela Seredocha 09L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s5
Seminarium magisterskie seminarium, dr Hubert Kołodziejski 08L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s7
18:40
–20:15
2 Seminarium magisterskie seminarium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 10L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s1
Seminarium magisterskie seminarium, dr Izabela Seredocha 09L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s5
Seminarium magisterskie seminarium, dr Hubert Kołodziejski 08L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s7
20:20
–21:05
1 Seminarium magisterskie seminarium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 10L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s1
02 grudzień
2017 sobota
08:50
–11:25
3 Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 316L (Lotnicza 2) Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 316L (Lotnicza 2)
11:30
–14:55
4 Ochrona praw człowieka konwersatorium, dr Jarosław Zawrot 10L (Lotnicza 2. Aula)
15:00
–16:45
2 Transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego konwersatorium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 205L (Lotnicza 2) System ochrony zdrowia konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 10L (Lotnicza 2. Aula)
16:50
–17:35
1 Transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego konwersatorium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 205L (Lotnicza 2)
17:40
–19:25
2 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 205L (Lotnicza 2), grupa: j1
03 grudzień
2017 niedziela
08:50
–11:25
3 Publiczne prawo konkurencji wykład, dr Włodzimierz Gawrylczyk 11L (Lotnicza 2. Aula)
11:30
–13:05
2 Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 205L (Lotnicza 2) System ochrony zdrowia konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 11L (Lotnicza 2. Aula)
13:20
–14:55
2 Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 205L (Lotnicza 2)
15:00
–17:35
3 Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 303L (Lotnicza 2) Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 303L (Lotnicza 2)
17:40
–19:25
2 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 303L (Lotnicza 2), grupa: j3
15 grudzień
2017 piątek
16:00
–20:15
5 Seminarium magisterskie seminarium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 10L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s1
Seminarium magisterskie seminarium, dr Hubert Kołodziejski 08L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s7
16 grudzień
2017 sobota
08:00
–10:25
3 Publiczne prawo konkurencji wykład, dr Włodzimierz Gawrylczyk 11L (Lotnicza 2. Aula)
12:20
–15:45
4 Ochrona praw człowieka konwersatorium, dr Jarosław Zawrot 10L (Lotnicza 2. Aula)
16:00
–19:25
4 Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną konwersatorium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 10L (Lotnicza 2. Aula)
17 grudzień
2017 niedziela
08:00
–11:25
4 Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną konwersatorium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 11L (Lotnicza 2. Aula)
11:30
–14:55
4 Publiczne prawo konkurencji wykład, dr Włodzimierz Gawrylczyk 11L (Lotnicza 2. Aula)
15:00
–18:25
4 Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 205L (Lotnicza 2) Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 205L (Lotnicza 2)
12 styczeń
2018 piątek
16:00
–20:15
5 Seminarium magisterskie seminarium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 10L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s1
Seminarium magisterskie seminarium, dr Izabela Seredocha 09L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s5
Seminarium magisterskie seminarium, dr Hubert Kołodziejski 08L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s7
14 styczeń
2018 niedziela
08:00
–11:25
4 Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 313L (Lotnicza 2) Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 304L (Lotnicza 2) Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 313L (Lotnicza 2) Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 304L (Lotnicza 2)
11:30
–14:55
4 System ochrony zdrowia konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 313L (Lotnicza 2)
19 styczeń
2018 piątek
16:00
–20:15
5 Seminarium magisterskie seminarium, prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks 213L (Lotnicza 2), grupa: s4
Seminarium magisterskie seminarium, dr Izabela Seredocha 09L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s5
Seminarium magisterskie seminarium, dr Hubert Kołodziejski 08L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s7
20 styczeń
2018 sobota
08:00
–08:45
1 System ochrony zdrowia konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 213L (Lotnicza 2)
08:50
–11:25
3 Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 10L (Lotnicza 2. Aula) System ochrony zdrowia konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 213L (Lotnicza 2)
11:30
–14:55
4 Ochrona praw człowieka konwersatorium, dr Jarosław Zawrot 10L (Lotnicza 2. Aula)
15:00
–17:35
3 Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych konwersatorium, dr Miłosz Kaczyński 10L (Lotnicza 2. Aula)
17:40
–20:15
3 Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 10L (Lotnicza 2. Aula) Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 10L (Lotnicza 2. Aula)
21 styczeń
2018 niedziela
08:00
–11:25
4 Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną konwersatorium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 11L (Lotnicza 2. Aula)
26 styczeń
2018 piątek
16:00
–18:25
3 Seminarium magisterskie seminarium, prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski 10L (Lotnicza 2. Aula), grupa: s1
27 styczeń
2018 sobota
08:00
–11:25
4 Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 11L (Lotnicza 2. Aula) Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 11L (Lotnicza 2. Aula)
11:30
–14:55
4 System ochrony zdrowia konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 303L (Lotnicza 2)
28 styczeń
2018 niedziela
08:00
–11:25
4 Język angielski ćwiczenia, mgr Dominik Kamiński 213L (Lotnicza 2), grupa: j3
11:30
–14:05
3 Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 10L (Lotnicza 2. Aula) Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 313L (Lotnicza 2) Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium, dr Wiesław Śniecikowski 10L (Lotnicza 2. Aula) Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 313L (Lotnicza 2)
14:10
–14:55
1 Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 313L (Lotnicza 2) Prawo zobowiązaniowe konwersatorium, SSO mgr Arkadiusz Fall 313L (Lotnicza 2)
15:00
–18:25
4 Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 304L (Lotnicza 2) Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium, dr Izabela Seredocha 304L (Lotnicza 2)
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,134367 sekund