EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Pielęgniarstwo. Studia I stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa G1d (studia stacjonarne)*

9 grup ćwiczeniowych

wydruk: 24 wrzesień 2017, 23:04 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)
LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Anatomia wykład 1 40 egzamin dr hab. Adam Kosiński
ćwiczenia 1 20 zaliczenie z oceną c1, c2, c3, c4, c5, c6 dr hab. Adam Kosiński
samokształcenie 1 15 zaliczenie bez oceny
ćwiczenia 1 20 zaliczenie z oceną c7, c8, c9 mgr Regina Berbeć
2 Biochemia i biofizyka wykład 1 30 egzamin dr hab. Ewa Koc-Żórawska
samokształcenie 1 15 zaliczenie bez oceny
3 Fizjologia wykład 1 40 egzamin prof. dr hab. Witold Juzwa
ćwiczenia 1 20 zaliczenie z oceną lek. medycyny Wojciech Partyka
samokształcenie 1 15 zaliczenie bez oceny
4 Mikrobiologia i parazytologia wykład 1 30 egzamin dr Marcin Żórawski
ćwiczenia 1 30 zaliczenie z oceną dr Marcin Żórawski
samokształcenie 1 15 zaliczenie bez oceny
5 Podstawy pielęgniarstwa wykład 2 40 zaliczenie z oceną dr Marzena Sobczak
ćwiczenia 2 45 zaliczenie z oceną c1, c7 mgr Edyta Heinz
zajęcia praktyczne 2 40 zaliczenie z oceną c1, c6 mgr Małgorzata Kowalczyk
samokształcenie 1 30 zaliczenie bez oceny
praktyki zawodowe 2 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
ćwiczenia 2 45 zaliczenie z oceną c2, c9 mgr Danuta Firlej
zajęcia praktyczne 2 40 zaliczenie z oceną c2 mgr Aleksandra Balkiewicz
ćwiczenia 2 45 zaliczenie z oceną c3 mgr Anna Maksimczyk
zajęcia praktyczne 2 40 zaliczenie z oceną c3 mgr Katarzyna Bałdyga
ćwiczenia 2 45 zaliczenie z oceną c4 mgr Irena Kąkol
zajęcia praktyczne 2 40 zaliczenie z oceną c4 mgr Anita Murawska
ćwiczenia 2 45 zaliczenie z oceną c5, c8 mgr Mariola Bendyk
zajęcia praktyczne 2 40 zaliczenie z oceną c5 mgr Helena Dziekańska
ćwiczenia 2 45 zaliczenie z oceną c6 mgr Bożena Gajewska
zajęcia praktyczne 2 40 zaliczenie z oceną c7, c8 mgr Irena Stelmach
zajęcia praktyczne 2 40 zaliczenie z oceną c9 mgr Lucyna Stefańska
6 Psychologia wykład 2 40 egzamin dr Ryszard Makarowski
samokształcenie 1 20 zaliczenie bez oceny
7 Radiologia wykład 1 30 egzamin dr Jolanta Meller
samokształcenie 1 15 zaliczenie bez oceny
8 Spotkanie organizacyjne org   1 dr Jacek Perliński
9 Szkolenie BHP wykład   1 mgr bhp bhp
10 Szkolenie BHP - ochrona danych szkolenie   1 zaliczenie bez oceny mgr Krzysztof Mioduszewski
11 Szkolenie BHP - podmiot leczniczy SM szkolenie   1 zaliczenie bez oceny mgr Emilia Nowak-Dębska
12 Szkolenie BHP - podmiot leczniczy WSZ szkolenie 1 1 zaliczenie bez oceny mgr Maria Szulecka
13 Szkolenie BHP - zakażenia i epidemiologia szkolenie   1 zaliczenie bez oceny mgr Jadwiga Słodkowska
14 Szkolenie BHP - zintegrowany system zarządzania szkolenie   1 zaliczenie bez oceny mgr Martyna Lichuszewska
15 Szkolenie BHP i przeciwpożarowe szkolenie   1 zaliczenie bez oceny mgr inż. Tomasz Świniarski
16 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek

Uwaga:

1) Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. Uczelnia zapewnia studentom bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,077353 sekund