EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Pedagogika. Studia I stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa POW3z (studia niestacjonarne). Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

wydruk: 22 listopad 2017, 19:14 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (grupa ćwiczeniowa c1)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Dydaktyka ogólna wykład 5 15 egzamin dr Teresa Jaworska
konwersatorium   15 zaliczenie z oceną dr Teresa Jaworska
2 Elementy przedsiębiorczości edukacyjnej konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną prof. dr hab. Ali Salikhov
3 Język angielski ćwiczenia 2 18 zaliczenie z oceną mgr Karolina Lasota-Mincewicz
samokształcenie   6 zaliczenie bez oceny mgr Karolina Lasota-Mincewicz
4 Patologie społeczne - diagnoza, profilaktyka, terapia konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Piotr Kulikowski
5 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Izabela Seredocha
6 Praktyka pedagogiczna praktyki zawodowe 3 1 zaliczenie z oceną mgr Magdalena Kuligowska
7 Propedeutyka pedeutologii wykład   18 mgr Pedagogika_1 Vacat
8 Psychologia społeczna wykład 3 18 egzamin dr Anna Skuzińska
9 Tradycje badawcze w naukach społecznych wykład 2 18 egzamin dr hab. Zbigniew Korsak
10 Zaburzenia rozwoju indywidualnego konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Magdalena Kiełbasiewicz
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,040415 sekund