EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Administracja. Studia I stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa A5z (studia niestacjonarne)

2 grupy ćwiczeniowe

wydruk: 22 listopad 2017, 19:26 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Administracja Publiczna (grupa ćwiczeniowa c1)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład 4 30 egzamin dr Henryk Horbaczewski
2 Język angielski ćwiczenia 2 24 zaliczenie z oceną mgr Dominik Kamiński
3 Metodologia badania administracji konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Wiesław Śniecikowski
4 Podstawy gospodarki nieruchomościami wykład 5 27 egzamin prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
5 Seminarium licencjackie seminarium 3 30 zaliczenie z oceną s1 dr Henryk Horbaczewski
seminarium 3 30 zaliczenie z oceną s2 dr Włodzimierz Gawrylczyk
6 Zachowania organizacyjne wykład 3 18 egzamin dr Izabela Seredocha
7 Zamówienia publiczne konwersatorium 4 18 zaliczenie z oceną dr Włodzimierz Gawrylczyk
8 Zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Izabela Seredocha

Wykaz przedmiotów na kierunku "Administracja". Semestr zimowy 2017/2018. Studia I stopnia. Grupa wykładowa A5z (studia niestacjonarne)

wydruk: 22 listopad 2017, 19:26 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Administracja skarbowa (grupa ćwiczeniowa c2)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Etyka w biznesie i sferze publicznej wykład 4 30 egzamin dr Henryk Horbaczewski
2 Język angielski ćwiczenia 2 24 zaliczenie z oceną mgr Dominik Kamiński
3 Metodologia badania administracji konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Wiesław Śniecikowski
4 Podstawy prawa i postępowania skarbowego wykład 5 27 egzamin dr Paweł Galiński
5 Seminarium licencjackie seminarium   30 zaliczenie z oceną s3 dr Paweł Galiński
seminarium   30 zaliczenie z oceną s4 dr Miłosz Kaczyński
6 Struktura i zadania administracji skarbowej konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Miłosz Kaczyński
7 Zachowania organizacyjne wykład 3 18 egzamin dr Izabela Seredocha
8 Zamówienia publiczne konwersatorium 4 18 zaliczenie z oceną dr Włodzimierz Gawrylczyk
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,043183 sekund