EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Pedagogika. Studia II stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa U1z (studia niestacjonarne)

4 grupy ćwiczeniowe

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:32 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: resocjalizacja i opiek-wych (grupa ćwiczeniowa c1)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Aktualne problemy teorii kształcenia wykład 4 15 egzamin dr Teresa Jaworska
2 Etyka w zawodzie pedagoga konwersatorium 3 15 zaliczenie z oceną prof. dr hab. Krzysztof Kalka
3 Instytucjonalny wymiar opieki, wychowania i kultury konwersatorium 3 15 zaliczenie z oceną dr Sylwester Zagulski
4 Pedagogika ogólna wykład 4 9 egzamin dr Teresa Jaworska
konwersatorium   15 zaliczenie z oceną dr Teresa Jaworska
5 Profilaktyka społeczna konwersatorium 4 30 zaliczenie z oceną dr Teresa Jaworska
6 Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 4 15 egzamin dr Aneta Kobylińska
7 Socjokulturowe podstawy wychowania wykład 4 15 egzamin dr Magdalena Kiełbasiewicz
8 Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka wykład 4 15 egzamin prof. dr hab. Ali Salikhov
9 Język angielski ćwiczenia 2 18 zaliczenie z oceną j1, j2 mgr Karolina Lasota-Mincewicz

Wykaz przedmiotów na kierunku "Pedagogika". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa U1z (studia niestacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:32 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną (grupa ćwiczeniowa c2)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Aktualne problemy teorii kształcenia wykład 4 15 egzamin dr Teresa Jaworska
2 Etyka w zawodzie pedagoga konwersatorium 3 15 zaliczenie z oceną prof. dr hab. Krzysztof Kalka
3 Instytucjonalny wymiar opieki, wychowania i kultury konwersatorium 3 15 zaliczenie z oceną dr Sylwester Zagulski
4 Pedagogika ogólna wykład 4 9 egzamin dr Teresa Jaworska
konwersatorium   15 zaliczenie z oceną dr Teresa Jaworska
5 Profilaktyka społeczna konwersatorium 4 30 zaliczenie z oceną dr Teresa Jaworska
6 Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 4 15 egzamin dr Aneta Kobylińska
7 Socjokulturowe podstawy wychowania wykład 4 15 egzamin dr Magdalena Kiełbasiewicz
8 Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka wykład 4 15 egzamin prof. dr hab. Ali Salikhov
9 Język angielski ćwiczenia 2 18 zaliczenie z oceną j1, j2 mgr Karolina Lasota-Mincewicz

Wykaz przedmiotów na kierunku "Pedagogika". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa U1z (studia niestacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:32 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Terapia Pedagogiczna (grupa ćwiczeniowa c3)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Aktualne problemy teorii kształcenia wykład 4 15 egzamin dr Teresa Jaworska
2 Diagnoza psychopedagogiczna ćwiczenia   30 zaliczenie z oceną mgr Małgorzata Kaczmar
konwersatorium 6 15 zaliczenie z oceną dr Magdalena Kiełbasiewicz
3 Etyka w zawodzie pedagoga konwersatorium 3 15 zaliczenie z oceną prof. dr hab. Krzysztof Kalka
4 Instytucjonalny wymiar opieki, wychowania i kultury konwersatorium 3 15 zaliczenie z oceną dr Sylwester Zagulski
5 Pedagogika ogólna wykład 4 9 egzamin dr Teresa Jaworska
konwersatorium   15 zaliczenie z oceną dr Teresa Jaworska
6 Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 4 15 egzamin dr Aneta Kobylińska
7 Socjokulturowe podstawy wychowania wykład 4 15 egzamin dr Magdalena Kiełbasiewicz
8 Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka wykład 4 15 egzamin prof. dr hab. Ali Salikhov
9 Język angielski ćwiczenia 2 18 zaliczenie z oceną j1, j2 mgr Karolina Lasota-Mincewicz

Wykaz przedmiotów na kierunku "Pedagogika". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa U1z (studia niestacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:32 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Pedagogika społeczno-rodzinna (grupa ćwiczeniowa c4)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Aktualne problemy teorii kształcenia wykład 4 15 egzamin dr Teresa Jaworska
2 Etyka w zawodzie pedagoga konwersatorium 3 15 zaliczenie z oceną prof. dr hab. Krzysztof Kalka
3 Instytucjonalny wymiar opieki, wychowania i kultury konwersatorium 3 15 zaliczenie z oceną dr Sylwester Zagulski
4 Język angielski ćwiczenia 2 18 zaliczenie z oceną j1, j2 mgr Karolina Lasota-Mincewicz
5 Pedagogika ogólna wykład 4 9 egzamin dr Teresa Jaworska
konwersatorium   15 zaliczenie z oceną dr Teresa Jaworska
6 Profilaktyka społeczna konwersatorium 4 30 zaliczenie z oceną dr Teresa Jaworska
7 Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 4 15 egzamin dr Aneta Kobylińska
8 Socjokulturowe podstawy wychowania wykład 4 15 egzamin dr Magdalena Kiełbasiewicz
9 Warsztat umiejętności wychowawczych konwersatorium 2 18 zaliczenie z oceną dr Magdalena Kiełbasiewicz
10 Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka wykład 4 15 egzamin prof. dr hab. Ali Salikhov
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,049139 sekund