EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Zarządzanie. Studia I stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa Z1z (studia niestacjonarne)

wydruk: 22 listopad 2017, 19:23 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)
LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Makroekonomia wykład 4 15 egzamin prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks
ćwiczenia   15 zaliczenie z oceną dr inż. Henryk Miłosz
2 Matematyka wykład 7 20 egzamin dr Bogdan Staruch
ćwiczenia   20 zaliczenie z oceną mgr inż. Mariusz Rosejno
3 Podstawy prawoznawstwa konwersatorium 4 30 zaliczenie z oceną SSO mgr Arkadiusz Fall
4 Podstawy zarządzania wykład 7 30 egzamin dr Izabela Seredocha
ćwiczenia   30 zaliczenie z oceną dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
5 Spotkanie organizacyjne ćwiczenia   1 zaliczenie bez oceny dr Izabela Seredocha
6 Szkolenie BHP szkolenie   4 zaliczenie bez oceny pan Tomasz Kawałkowski
7 Technologie informacyjne wykład 5 8 egzamin dr Bogdan Staruch
ćwiczenia   22 zaliczenie z oceną mgr inż. Mariusz Rosejno
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,042475 sekund