EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Administracja. Studia II stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa AII-1z (studia niestacjonarne)

wydruk: 22 listopad 2017, 19:21 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)
LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Geopolityka i geostrategia Europy wykład 3 18 egzamin prof. EUH-E, dr. hab Miron Kłusak
2 Metodologia badań naukowych konwersatorium 2 18 zaliczenie z oceną prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
3 Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej konwersatorium 2 18 zaliczenie z oceną mgr Piotr Kucharczyk
4 Polityka gospodarcza i społeczna wykład 4 27 egzamin prof. EUH-E, dr. hab Grzegorz Matuszak
5 System ochrony prawnej w Unii Europejskiej wykład 4 27 egzamin dr Jarosław Zawrot
6 Traktat Lizboński Unii Europejskiej wykład 3 18 egzamin prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
7 Ustrój administracji publicznej konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Wiesław Śniecikowski
8 Zasady prawa cywilnego w prawie polskim i UE konwersatorium 2 18 zaliczenie z oceną mgr Piotr Kucharczyk
9 Zasady ustroju politycznego państwa wykład 4 30 egzamin prof. EUH-E, dr. hab Grzegorz Matuszak
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,041668 sekund