EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Administracja. Studia II stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa AII-3z (studia niestacjonarne)

5 grup ćwiczeniowych

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:31 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Administracja Publiczna (grupa ćwiczeniowa c1)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
2 Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Izabela Seredocha
3 Ochrona praw człowieka konwersatorium 4 18 zaliczenie z oceną dr Jarosław Zawrot
4 Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych konwersatorium 3 18 egzamin dr Miłosz Kaczyński
5 Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Wiesław Śniecikowski
6 Praktyka specjalnościowa - spotkanie organizacyjne ćwiczenia 7 1 zaliczenie bez oceny dr Miłosz Kaczyński
7 Publiczne prawo konkurencji wykład 3 18 egzamin dr Włodzimierz Gawrylczyk
8 Zasady podziału środków publicznych konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Paweł Galiński
9 Język angielski ćwiczenia 2 24 zaliczenie z oceną j1, j2, j3 mgr Dominik Kamiński
10 Seminarium magisterskie seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s1 prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s2 prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s3 dr Wojciech Janik
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s4 prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks
seminarium   30 zaliczenie z oceną s5 dr Izabela Seredocha
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s7 dr Hubert Kołodziejski
seminarium   30 zaliczenie z oceną s9 dr Włodzimierz Gawrylczyk

Wykaz przedmiotów na kierunku "Administracja". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa AII-3z (studia niestacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:31 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Administracja samorządowa i finanse publiczne (grupa ćwiczeniowa c2)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
2 Ochrona praw człowieka konwersatorium 4 18 zaliczenie z oceną dr Jarosław Zawrot
3 Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych konwersatorium 3 18 egzamin dr Miłosz Kaczyński
4 Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Wiesław Śniecikowski
5 Praktyka specjalnościowa - spotkanie organizacyjne ćwiczenia 7 1 zaliczenie bez oceny dr Miłosz Kaczyński
6 Publiczne prawo konkurencji wykład 3 18 egzamin dr Włodzimierz Gawrylczyk
7 Zarządzanie publiczne konwersatorium   18 dr Izabela Seredocha
8 Zasady podziału środków publicznych konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Paweł Galiński
9 Język angielski ćwiczenia 2 24 zaliczenie z oceną j1, j2, j3 mgr Dominik Kamiński
10 Seminarium magisterskie seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s1 prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s2 prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s3 dr Wojciech Janik
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s4 prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks
seminarium   30 zaliczenie z oceną s5 dr Izabela Seredocha
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s7 dr Hubert Kołodziejski
seminarium   30 zaliczenie z oceną s9 dr Włodzimierz Gawrylczyk

Wykaz przedmiotów na kierunku "Administracja". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa AII-3z (studia niestacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:31 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Zarządzanie Publiczne (grupa ćwiczeniowa c3)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
2 Ochrona praw człowieka konwersatorium 4 18 zaliczenie z oceną dr Jarosław Zawrot
3 Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych konwersatorium 3 18 egzamin dr Miłosz Kaczyński
4 Praktyka specjalnościowa - spotkanie organizacyjne ćwiczenia 7 1 zaliczenie bez oceny dr Miłosz Kaczyński
5 Prawo zobowiązaniowe konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną SSO mgr Arkadiusz Fall
6 Publiczne prawo konkurencji wykład 3 18 egzamin dr Włodzimierz Gawrylczyk
7 Transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks
8 Zarządzanie publiczne konwersatorium   18 dr Izabela Seredocha
9 Język angielski ćwiczenia 2 24 zaliczenie z oceną j1, j2, j3 mgr Dominik Kamiński
10 Seminarium magisterskie seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s1 prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s2 prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s3 dr Wojciech Janik
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s4 prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks
seminarium   30 zaliczenie z oceną s5 dr Izabela Seredocha
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s7 dr Hubert Kołodziejski
seminarium   30 zaliczenie z oceną s9 dr Włodzimierz Gawrylczyk

Wykaz przedmiotów na kierunku "Administracja". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa AII-3z (studia niestacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:31 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (grupa ćwiczeniowa c4)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
2 Ochrona praw człowieka konwersatorium 4 18 zaliczenie z oceną dr Jarosław Zawrot
3 Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych konwersatorium 3 18 egzamin dr Miłosz Kaczyński
4 Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Wiesław Śniecikowski
5 Praktyka specjalnościowa - spotkanie organizacyjne ćwiczenia 7 1 zaliczenie bez oceny dr Miłosz Kaczyński
6 Publiczne prawo konkurencji wykład 3 18 egzamin dr Włodzimierz Gawrylczyk
7 Transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks
8 Zarządzanie publiczne konwersatorium   18 dr Izabela Seredocha
9 Język angielski ćwiczenia 2 24 zaliczenie z oceną j1, j2, j3 mgr Dominik Kamiński
10 Seminarium magisterskie seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s1 prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s2 prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s3 dr Wojciech Janik
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s4 prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks
seminarium   30 zaliczenie z oceną s5 dr Izabela Seredocha
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s7 dr Hubert Kołodziejski
seminarium   30 zaliczenie z oceną s9 dr Włodzimierz Gawrylczyk

Wykaz przedmiotów na kierunku "Administracja". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa AII-3z (studia niestacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:31 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Administracja Ochrony Zdrowia (grupa ćwiczeniowa c5)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
2 Język angielski ćwiczenia 2 24 zaliczenie z oceną j1, j2, j3 mgr Dominik Kamiński
3 Kultura języka polskiego w administracji konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Izabela Seredocha
4 Ochrona praw człowieka konwersatorium 4 18 zaliczenie z oceną dr Jarosław Zawrot
5 Praktyka specjalnościowa - spotkanie organizacyjne ćwiczenia 7 1 zaliczenie bez oceny dr Miłosz Kaczyński
6 Prawo zobowiązaniowe konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną SSO mgr Arkadiusz Fall
7 Publiczne prawo konkurencji wykład 3 18 egzamin dr Włodzimierz Gawrylczyk
8 Seminarium magisterskie seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s1 prof. EUH-E, dr. hab Błażej Wierzbowski
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s2 prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s3 dr Wojciech Janik
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s4 prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks
seminarium   30 zaliczenie z oceną s5 dr Izabela Seredocha
seminarium 4 30 zaliczenie z oceną s7 dr Hubert Kołodziejski
seminarium   30 zaliczenie z oceną s9 dr Włodzimierz Gawrylczyk
9 System ochrony zdrowia konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Wiesław Śniecikowski
10 Zarządzanie publiczne konwersatorium   18 dr Izabela Seredocha
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,049315 sekund