EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Pedagogika. Studia I stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa POW5z (studia niestacjonarne)

wydruk: 22 listopad 2017, 19:07 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)
LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Emisja głosu wykład 3 15 egzamin dr Teresa Jaworska
ćwiczenia   9 egzamin dr Teresa Jaworska
2 Język angielski ćwiczenia 2 18 zaliczenie z oceną j1 mgr Karolina Lasota-Mincewicz
samokształcenie   6 zaliczenie z oceną j1 mgr Karolina Lasota-Mincewicz
3 Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej wykład 6 27 egzamin dr Piotr Kulikowski
ćwiczenia   18 zaliczenie z oceną dr Aneta Kobylińska
4 Pedagogika opiekuńcza wykład 6 18 egzamin dr Magdalena Kiełbasiewicz
konwersatorium   18 zaliczenie z oceną dr Aneta Kobylińska
5 Praktyka pedagogiczna praktyki zawodowe 4 1 zaliczenie bez oceny mgr Magdalena Kuligowska
6 Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy n-la ćwiczenia 3 18 zaliczenie z oceną mgr Regina Abakanowicz
7 Seminarium licencjackie seminarium 3 30 zaliczenie z oceną s2 dr Aneta Kobylińska
seminarium 3 30 zaliczenie z oceną s3 prof. EUH-E, dr. hab Mieczysław Ciosek
8 Stymulowanie rozwoju dziecka konwersatorium 2 18 zaliczenie z oceną dr Anna Skuzińska
9 Warsztat umiejętności wychowawczych konwersatorium 2 18 zaliczenie z oceną dr Aneta Kobylińska
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,042387 sekund