EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Pedagogika. Studia I stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa R1z (studia niestacjonarne)

wydruk: 22 listopad 2017, 19:23 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)
LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 BHP w instytucjach oświatowych wykład 1 6 egzamin lic Bogdan Górzyński
2 Filozofia z elementami etyki ogólnej wykład 3 18 egzamin prof. dr hab. Krzysztof Kalka
3 Komunikacja interpersonalna i społeczna ćwiczenia   15 zaliczenie z oceną dr Wioleta Engler
konwersatorium 2 6 egzamin dr Wioleta Engler
4 Koncepcje człowieka w humanistyce i naukach społecznych wykład 3 18 egzamin prof. dr hab. Ali Salikhov
5 Kultura organizacyjna w placówkach oświatowo-wychowawczych konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Sylwester Zagulski
6 Podstawy pedagogiki ogólnej wykład 5 15 egzamin dr Teresa Jaworska
konwersatorium   15 zaliczenie z oceną dr Teresa Jaworska
7 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty konwersatorium 3 18 zaliczenie z oceną dr Izabela Seredocha
8 Podstawy psychologii wykład 3 30 egzamin prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa
9 Socjologia wykład 3 18 egzamin prof. zw. dr hab. Cezary Jan Obracht-Prondzyński
10 Spotkanie organizacyjne org   1 zaliczenie bez oceny dr Anna Skuzińska
11 Technologie informacyjne wykład 4 6 zaliczenie z oceną mgr inż. Robert Malentowicz
ćwiczenia   12 zaliczenie z oceną i1, i2 mgr inż. Robert Malentowicz
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,040158 sekund