EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Pielęgniarstwo. Studia II stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa UA1d (studia stacjonarne)*

12 grup ćwiczeniowych

wydruk: 22 listopad 2017, 19:26 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej i paliatywnej (grupy ćwiczniowe: c1, c2, c3, c4)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Badania naukowe w pielęgniarstwie wykład 3 40 zaliczenie bez oceny dr Anna Tałaj
2 Dydaktyka medyczna wykład 3 40 zaliczenie bez oceny dr Aleksandra Śnieg
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny mgr Barbara Kardasz
3 Nowoczesne techniki diagnostyczne wykład 4 40 zaliczenie z oceną dr Jolanta Meller
4 Spotkanie organizacyjne org   1 dr Jacek Perliński
5 Szkolenie BHP - ochrona danych 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Krzysztof Mioduszewski
6 Szkolenie BHP - podmiot leczniczy SM 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Emilia Nowak-Dębska
7 Szkolenie BHP - podmiot leczniczy WSZ 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Maria Szulecka
8 Szkolenie BHP - zakażenia szpitalne wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Jadwiga Słodkowska
9 Szkolenie BHP - zintegrowany system zarządzania 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Martyna Lichuszewska
10 Szkolenie BHP i przeciwpożarowe 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr inż. Tomasz Świniarski
11 Teoria pielęgniarstwa wykład 4 40 egzamin dr Marzena Sobczak
ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny dr Marzena Sobczak
12 Zarządzanie w pielęgniarstwie wykład 4 40 egzamin dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
ćwiczenia 1 16 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
13 Zarządzanie w pielęgniarstwie I ćwiczenia 0,5 10 zaliczenie bez oceny mgr Mirosława Mioduszewska
14 Zarządzanie w pielęgniarstwie II ćwiczenia 0,5 4 zaliczenie bez oceny dr Anna Tałaj
15 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek

Wykaz przedmiotów na kierunku "Pielęgniarstwo". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa UA1d (studia stacjonarne)

wydruk: 22 listopad 2017, 19:26 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Pielęgniarstwo chirurgiczne i pediatryczne (grupy ćwiczniowe: c5, c6, c7, c8, c9)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Badania naukowe w pielęgniarstwie wykład 3 40 zaliczenie bez oceny dr Anna Tałaj
2 Dydaktyka medyczna wykład 3 40 zaliczenie bez oceny dr Aleksandra Śnieg
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny c5 mgr Barbara Kardasz
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny c6, c7, c8, c9 mgr Krystyna Wińska
3 Nowoczesne techniki diagnostyczne wykład 4 40 zaliczenie z oceną dr Jolanta Meller
4 Spotkanie organizacyjne org   1 dr Jacek Perliński
5 Szkolenie BHP - ochrona danych 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Krzysztof Mioduszewski
6 Szkolenie BHP - podmiot leczniczy SM 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Emilia Nowak-Dębska
7 Szkolenie BHP - podmiot leczniczy WSZ 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Maria Szulecka
8 Szkolenie BHP - zakażenia szpitalne wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Jadwiga Słodkowska
9 Szkolenie BHP - zintegrowany system zarządzania 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Martyna Lichuszewska
10 Szkolenie BHP i przeciwpożarowe 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr inż. Tomasz Świniarski
11 Teoria pielęgniarstwa wykład 4 40 egzamin dr Marzena Sobczak
ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny dr Marzena Sobczak
12 Zarządzanie w pielęgniarstwie wykład 4 40 egzamin dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
ćwiczenia 1 16 zaliczenie bez oceny c5, c9 mgr Arletta Peplińska
praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
ćwiczenia 1 16 zaliczenie bez oceny c6, c7, c8 mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
13 Zarządzanie w pielęgniarstwie I ćwiczenia 0,5 10 zaliczenie bez oceny mgr Mirosława Mioduszewska
14 Zarządzanie w pielęgniarstwie II ćwiczenia 0,5 4 zaliczenie bez oceny dr Anna Tałaj
15 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek

Wykaz przedmiotów na kierunku "Pielęgniarstwo". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa UA1d (studia stacjonarne)

wydruk: 22 listopad 2017, 19:26 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Pielęgniarstwo rodzinne i zachowawcze (grupy ćwiczniowe: c10, c11, c12)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Badania naukowe w pielęgniarstwie wykład 3 40 zaliczenie bez oceny dr Anna Tałaj
2 Dydaktyka medyczna wykład 3 40 zaliczenie bez oceny dr Aleksandra Śnieg
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny mgr Barbara Kardasz
3 Nowoczesne techniki diagnostyczne wykład 4 40 zaliczenie z oceną dr Jolanta Meller
4 Spotkanie organizacyjne org   1 dr Jacek Perliński
5 Szkolenie BHP - ochrona danych 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Krzysztof Mioduszewski
6 Szkolenie BHP - podmiot leczniczy SM 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Emilia Nowak-Dębska
7 Szkolenie BHP - podmiot leczniczy WSZ 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Maria Szulecka
8 Szkolenie BHP - zakażenia szpitalne wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Jadwiga Słodkowska
9 Szkolenie BHP - zintegrowany system zarządzania 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr Martyna Lichuszewska
10 Szkolenie BHP i przeciwpożarowe 2) wykład   1 zaliczenie bez oceny mgr inż. Tomasz Świniarski
11 Teoria pielęgniarstwa wykład 4 40 egzamin dr Marzena Sobczak
ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny dr Marzena Sobczak
12 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek
13 Zarządzanie w pielęgniarstwie wykład 4 40 egzamin dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
ćwiczenia 1 16 zaliczenie bez oceny mgr Arletta Peplińska
praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
14 Zarządzanie w pielęgniarstwie I ćwiczenia 0,5 10 zaliczenie bez oceny mgr Mirosława Mioduszewska
15 Zarządzanie w pielęgniarstwie II ćwiczenia 0,5 4 zaliczenie bez oceny dr Anna Tałaj

Uwaga:

1) Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. Uczelnia zapewnia studentom bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw. 2) Szkolenie BHP obowiązuje osoby, które dotychczas nie studiowały w EUH-E; zaliczenie na podstawie obecności.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,097232 sekund