EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr letni 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Pielęgniarstwo. Studia II stopnia. Semestr letni 2017/2018

Grupa UA2d (studia stacjonarne)*

12 grup ćwiczeniowych

wydruk: 18 czerwiec 2018, 17:30 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Uwaga:

1) Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. Uczelnia zapewnia studentom bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw. 2) Szkolenie BHP obowiązuje osoby, które dotychczas nie studiowały w EUH-E; zaliczenie na podstawie obecności.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,071346 sekund