EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Pielęgniarstwo. Studia I stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa G7d (studia stacjonarne)*

7 grup ćwiczeniowych

wydruk: 22 listopad 2017, 19:26 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)
LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia wykład 1 25 zaliczenie z oceną dr Andrzej Czerniewski
konwersatorium 2 30 egzamin dr Elżbieta Bernaciak
zajęcia praktyczne 2 40 zaliczenie z oceną c1, c2 mgr Natalia Wardyn
praktyki zawodowe 1 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
zajęcia praktyczne 2 40 zaliczenie z oceną c3, c4, c7 mgr Ewa Brykalska
zajęcia praktyczne 2 40 zaliczenie z oceną c5, c6 mgr Dariusz Turczyk
2 Badania naukowe w pielęgniarstwie - seminarium dyplomowe seminarium 2 40 zaliczenie bez oceny s1 mgr Helena Dziekańska
seminarium 2 40 zaliczenie bez oceny s2 mgr Edyta Heinz
seminarium 2 40 zaliczenie bez oceny s3 mgr Anna Maksimczyk
seminarium 2 40 zaliczenie bez oceny s4 mgr Barbara Kardasz
seminarium 2 40 zaliczenie bez oceny s5 dr Anna Tałaj
seminarium 2 40 zaliczenie bez oceny s6 mgr Alina Szatkowska
3 Egzamin dyplomowy praktyczny org 3 4 egzamin dr Marzena Sobczak
4 Egzamin dyplomowy teoretyczny org 2 2 egzamin dr Jacek Perliński
5 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne zajęcia praktyczne 3 40 zaliczenie z oceną c1, c2, c6, c7 mgr Iwona Chełchowska
praktyki zawodowe 3 80 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
zajęcia praktyczne 3 40 zaliczenie z oceną c3, c4, c5 mgr Maria Borys-Czerniawska
6 Język migowy konwersatorium 2 30 zaliczenie z oceną ww3 mgr Anna Garbarska-Werner
7 Promocja zdrowia psychicznego konwersatorium 2 30 zaliczenie z oceną ww2 mgr Ewa Bidzińska
8 Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych wykład 1 25 zaliczenie z oceną prof. dr hab. Jan Talar
konwersatorium 2 30 egzamin dr Marzena Sobczak
zajęcia praktyczne 4 80 zaliczenie z oceną c1, c2, c7 lic Anna Pogoda
praktyki zawodowe 2 80 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
zajęcia praktyczne 4 80 zaliczenie z oceną c3, c6 mgr Beata Kaźmierczak
zajęcia praktyczne 4 80 zaliczenie z oceną c4, c5 mgr Karolina Leśniewska
9 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek
10 Zakażenia szpitalne konwersatorium 2 30 zaliczenie z oceną ww1 mgr Dorota Kania

Uwaga:

1) Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. Uczelnia zapewnia studentom bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,080376 sekund