EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Pielęgniarstwo. Studia II stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa U3d (studia stacjonarne)*

13 grup ćwiczeniowych

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:28 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Ordynowanie leków (grupa ćwiczeniowa c1)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Język angielski ćwiczenia 3 30 zaliczenie z oceną dr Katarzyna Szewczyńska-Mulcan
2 Pielęgniarstwo specjalistyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Agnieszka Grzelak
3 Pielęgniarstwo specjalistyczne - pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Elżbieta Szkiler
konwersatorium 3 30 zaliczenie z oceną mgr Elżbieta Szkiler
4 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniem naczyń ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Beata Skoczeń
5 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami nerek ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Marzena Kula
6 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami układu oddechowego ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Katarzyna Kwietniewska
7 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne (choroby wewnętrzne) wykład 3 30 zaliczenie z oceną prof. zw. dr hab. Aleksander Goch
konwersatorium 2 20 zaliczenie z oceną mgr Agnieszka Grzelak
8 Podstawy psychoterapii ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Elżbieta Stella
konwersatorium 4 40 zaliczenie z oceną dr Anna Skuzińska
9 Praktyki zawodowe - pielęgniarstwo specjalistyczne praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
10 Praktyki zawodowe w gabinecie lekarza rodzinnego praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Alina Szatkowska
11 Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi wykład 3 40 zaliczenie z oceną dr Andrzej Lademann
12 Seminarium magisterskie seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s1 dr Elżbieta Bernaciak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s2 prof. dr hab. Witold Juzwa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s3 prof. dr hab. Jan Talar
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s4 dr Anna Tałaj
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s5 prof. dr hab. Zdzisław Maciejewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s6 prof. dr hab. Czesław Kłyszejko
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s7 dr Jolanta Meller
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s8 prof. dr hab. Andrzej Klimek
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s9 dr Marzena Sobczak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s10 dr Ewa Wodzikowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s11 dr Bogumiła Kiełbratowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s12 dr Magdalena Lemska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s13 dr Jacek Perliński
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s14 prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s15 dr Andrzej Czerniewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s16 dr hab. Walenty Nyka
13 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek

Wykaz przedmiotów na kierunku "Pielęgniarstwo". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa U3d (studia stacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:28 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej i paliatywnej (grupa ćwiczeniowa c2)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Język angielski ćwiczenia 3 30 zaliczenie z oceną mgr Barbara Kaczmarczyk
2 Pielęgniarstwo specjalistyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Agnieszka Grzelak
3 Pielęgniarstwo specjalistyczne - pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Elżbieta Szkiler
konwersatorium 3 30 zaliczenie z oceną mgr Elżbieta Szkiler
4 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniem naczyń ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Beata Skoczeń
5 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami nerek ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Marzena Kula
6 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami układu oddechowego ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Katarzyna Kwietniewska
7 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne (choroby wewnętrzne) wykład 3 30 zaliczenie z oceną prof. zw. dr hab. Aleksander Goch
konwersatorium 2 20 zaliczenie z oceną mgr Agnieszka Grzelak
8 Podstawy psychoterapii ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Joanna Gawlicka
konwersatorium 4 40 zaliczenie z oceną dr Anna Skuzińska
9 Praktyki zawodowe - hospicjum praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
10 Praktyki zawodowe - pielęgniarstwo specjalistyczne praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
11 Seminarium magisterskie seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s1 dr Elżbieta Bernaciak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s2 prof. dr hab. Witold Juzwa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s3 prof. dr hab. Jan Talar
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s4 dr Anna Tałaj
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s5 prof. dr hab. Zdzisław Maciejewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s6 prof. dr hab. Czesław Kłyszejko
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s7 dr Jolanta Meller
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s8 prof. dr hab. Andrzej Klimek
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s9 dr Marzena Sobczak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s10 dr Ewa Wodzikowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s11 dr Bogumiła Kiełbratowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s12 dr Magdalena Lemska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s13 dr Jacek Perliński
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s14 prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s15 dr Andrzej Czerniewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s16 dr hab. Walenty Nyka
12 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek

Wykaz przedmiotów na kierunku "Pielęgniarstwo". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa U3d (studia stacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:28 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Pielęgniarstwo chirurgiczne i pediatryczne (grupy ćwiczniowe: c3, c4)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Język angielski ćwiczenia 3 30 zaliczenie z oceną mgr Barbara Kaczmarczyk
2 Pielęgniarstwo specjalistyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Agnieszka Grzelak
3 Pielęgniarstwo specjalistyczne - pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Elżbieta Szkiler
konwersatorium 3 30 zaliczenie z oceną mgr Elżbieta Szkiler
4 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniem naczyń ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Beata Skoczeń
5 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami nerek ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Marzena Kula
6 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami układu oddechowego ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Katarzyna Kwietniewska
7 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne (choroby wewnętrzne) wykład 3 30 zaliczenie z oceną prof. zw. dr hab. Aleksander Goch
konwersatorium 2 20 zaliczenie z oceną mgr Agnieszka Grzelak
8 Podstawy psychoterapii ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Elżbieta Stella
konwersatorium 4 40 zaliczenie z oceną dr Anna Skuzińska
9 Praktyki zawodowe - chirurgia dziecięca praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
10 Praktyki zawodowe - pielęgniarstwo specjalistyczne praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
11 Seminarium magisterskie seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s1 dr Elżbieta Bernaciak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s2 prof. dr hab. Witold Juzwa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s3 prof. dr hab. Jan Talar
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s4 dr Anna Tałaj
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s5 prof. dr hab. Zdzisław Maciejewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s6 prof. dr hab. Czesław Kłyszejko
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s7 dr Jolanta Meller
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s8 prof. dr hab. Andrzej Klimek
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s9 dr Marzena Sobczak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s10 dr Ewa Wodzikowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s11 dr Bogumiła Kiełbratowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s12 dr Magdalena Lemska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s13 dr Jacek Perliński
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s14 prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s15 dr Andrzej Czerniewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s16 dr hab. Walenty Nyka
12 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek

Wykaz przedmiotów na kierunku "Pielęgniarstwo". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa U3d (studia stacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:28 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Pielęgniarstwo rodzinne i zachowawcze (grupy ćwiczniowe: c5, c6)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Język angielski ćwiczenia 3 30 zaliczenie z oceną dr Katarzyna Szewczyńska-Mulcan
2 Pielęgniarstwo specjalistyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Agnieszka Grzelak
3 Pielęgniarstwo specjalistyczne - pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Elżbieta Szkiler
konwersatorium 3 30 zaliczenie z oceną mgr Elżbieta Szkiler
4 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniem naczyń ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Beata Skoczeń
5 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami nerek ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Marzena Kula
6 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami układu oddechowego ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Katarzyna Kwietniewska
7 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne (choroby wewnętrzne) wykład 3 30 zaliczenie z oceną prof. zw. dr hab. Aleksander Goch
konwersatorium 2 20 zaliczenie z oceną mgr Agnieszka Grzelak
8 Podstawy psychoterapii ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Joanna Gawlicka
konwersatorium 4 40 zaliczenie z oceną dr Anna Skuzińska
9 Praktyki zawodowe - oddział internistyczny praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
10 Praktyki zawodowe - pielęgniarstwo specjalistyczne praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
11 Seminarium magisterskie seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s1 dr Elżbieta Bernaciak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s2 prof. dr hab. Witold Juzwa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s3 prof. dr hab. Jan Talar
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s4 dr Anna Tałaj
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s5 prof. dr hab. Zdzisław Maciejewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s6 prof. dr hab. Czesław Kłyszejko
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s7 dr Jolanta Meller
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s8 prof. dr hab. Andrzej Klimek
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s9 dr Marzena Sobczak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s10 dr Ewa Wodzikowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s11 dr Bogumiła Kiełbratowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s12 dr Magdalena Lemska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s13 dr Jacek Perliński
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s14 prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s15 dr Andrzej Czerniewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s16 dr hab. Walenty Nyka
12 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek

Wykaz przedmiotów na kierunku "Pielęgniarstwo". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa U3d (studia stacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:28 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Pielęgniarstwo ratunkowe i anestezjologiczne (grupy ćwiczniowe: c7, c8, c9, c10, c11)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Język angielski ćwiczenia 3 30 zaliczenie z oceną c7, c8, c10 mgr Barbara Kaczmarczyk
ćwiczenia 3 30 zaliczenie z oceną c9, c11 dr Katarzyna Szewczyńska-Mulcan
2 Pielęgniarstwo specjalistyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Agnieszka Grzelak
3 Pielęgniarstwo specjalistyczne - pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Elżbieta Szkiler
konwersatorium 3 30 zaliczenie z oceną mgr Elżbieta Szkiler
4 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniem naczyń ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Beata Skoczeń
5 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami nerek ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Marzena Kula
6 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami układu oddechowego ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Katarzyna Kwietniewska
7 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne (choroby wewnętrzne) wykład 3 30 zaliczenie z oceną prof. zw. dr hab. Aleksander Goch
konwersatorium 2 20 zaliczenie z oceną mgr Agnieszka Grzelak
8 Podstawy psychoterapii ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny c7, c11 mgr Joanna Gawlicka
konwersatorium 4 40 zaliczenie z oceną dr Anna Skuzińska
ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny c8, c9, c10 mgr Elżbieta Stella
9 Praktyki zawodowe - OIT dzieci praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
10 Praktyki zawodowe - pielęgniarstwo specjalistyczne praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
11 Zagrożenia życia i zdrowia w ortopedii i traumatologii konwersatorium 2 18 zaliczenie bez oceny mgr Jolanta Hrebionko
12 Seminarium magisterskie seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s1 dr Elżbieta Bernaciak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s2 prof. dr hab. Witold Juzwa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s3 prof. dr hab. Jan Talar
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s4 dr Anna Tałaj
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s5 prof. dr hab. Zdzisław Maciejewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s6 prof. dr hab. Czesław Kłyszejko
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s7 dr Jolanta Meller
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s8 prof. dr hab. Andrzej Klimek
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s9 dr Marzena Sobczak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s10 dr Ewa Wodzikowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s11 dr Bogumiła Kiełbratowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s12 dr Magdalena Lemska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s13 dr Jacek Perliński
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s14 prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s15 dr Andrzej Czerniewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s16 dr hab. Walenty Nyka
13 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek

Wykaz przedmiotów na kierunku "Pielęgniarstwo". Semestr zimowy 2017/2018. Studia II stopnia. Grupa wykładowa U3d (studia stacjonarne)

wydruk: 11 grudzień 2017, 06:28 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)

Specjalność: Zarządzanie w pielęgniarstwie (grupy ćwiczniowe: c12, c13)

LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Język angielski ćwiczenia 3 30 zaliczenie z oceną mgr Karolina Lasota-Mincewicz
2 Pielęgniarstwo specjalistyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Agnieszka Grzelak
3 Pielęgniarstwo specjalistyczne - pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Elżbieta Szkiler
konwersatorium 3 30 zaliczenie z oceną mgr Elżbieta Szkiler
4 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniem naczyń ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Beata Skoczeń
5 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami nerek ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Marzena Kula
6 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami układu oddechowego ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny mgr Katarzyna Kwietniewska
7 Pielę­g­niar­stwo specja­lis­tyczne (choroby wewnętrzne) wykład 3 30 zaliczenie z oceną prof. zw. dr hab. Aleksander Goch
konwersatorium 2 20 zaliczenie z oceną mgr Agnieszka Grzelak
8 Podstawy psychoterapii ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny c12 mgr Joanna Gawlicka
konwersatorium 4 40 zaliczenie z oceną dr Anna Skuzińska
ćwiczenia 1 8 zaliczenie bez oceny c13 mgr Elżbieta Stella
9 Praktyki zawodowe - pielęgniarstwo specjalistyczne praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka
10 Seminarium magisterskie seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s1 dr Elżbieta Bernaciak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s2 prof. dr hab. Witold Juzwa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s3 prof. dr hab. Jan Talar
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s4 dr Anna Tałaj
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s5 prof. dr hab. Zdzisław Maciejewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s6 prof. dr hab. Czesław Kłyszejko
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s7 dr Jolanta Meller
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s8 prof. dr hab. Andrzej Klimek
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s9 dr Marzena Sobczak
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s10 dr Ewa Wodzikowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s11 dr Bogumiła Kiełbratowska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s12 dr Magdalena Lemska
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s13 dr Jacek Perliński
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s14 prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s15 dr Andrzej Czerniewski
seminarium 3 40 zaliczenie bez oceny s16 dr hab. Walenty Nyka
11 Wychowanie fizyczne 1) ćwiczenia   15 zaliczenie bez oceny wf1 mgr Ludwik Fonferek
ćwiczenia 1 15 zaliczenie bez oceny wf2 mgr Bogumiła Fonferek
12 Zarządzanie publiczne konwersatorium 2 18 zaliczenie z oceną dr Izabela Seredocha
13 Zarządzanie w pielęgniarstwie praktyki zawodowe 3 40 zaliczenie bez oceny mgr Wioletta Sulich-Świdnicka

Uwaga:

1) Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. Uczelnia zapewnia studentom bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,080786 sekund