EUH-E Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Rozkład zajęć. Semestr zimowy 2017/2018

Wykaz przedmiotów na kierunku Zarządzanie. Studia I stopnia. Semestr zimowy 2017/2018

Grupa Z3z (studia niestacjonarne)

2 grupy ćwiczeniowe

wydruk: 22 listopad 2017, 19:25 (http://plany.euh-e.edu.pl/index.php)
LpPrzedmiotforma
zajęć
ECTSilość
godzin
forma
zaliczenia
grupa/wykladowca
1 Ekonomika produkcji wykład 4 18 egzamin dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
2 Historia gospodarcza wykład 3 30 egzamin dr Henryk Horbaczewski
3 Informatyka w zarządzaniu wykład 5 10 egzamin dr Paweł Galiński
ćwiczenia   12 zaliczenie z oceną i1, i2 mgr inż. Robert Malentowicz
4 Język angielski ćwiczenia   24 zaliczenie z oceną mgr Dominik Kamiński
5 Marketing wykład 4 12 egzamin dr Hubert Kołodziejski
ćwiczenia   12 zaliczenie z oceną dr Hubert Kołodziejski
6 Prawo pracy i prawo urzędnicze konwersatorium 5 27 zaliczenie z oceną mgr Sylwia Szadok
7 Rachunkowość finansowa wykład 4 12 egzamin dr Paweł Galiński
ćwiczenia   12 zaliczenie z oceną dr Paweł Galiński
8 Zarządzanie zasobami ludzkimi wykład 5 30 egzamin prof. EUH-E, dr. hab Wiesław Golnau
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Strona wygenerowana w 0,067788 sekund